Het project

Het project De deur uit is uitgevoerd door de afdeling Nederlands Tweede Taal (Afdeling NT2) van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Het idee voor het project is ontstaan na een training over de aanpak van de taallessen en alfabetisering die de Afdeling NT2 verzorgde voor vrijwilligsters van het Amsterdams Buurtvrouwen Contact (ABC).


Deze organisatie verzorgt individuele taallessen bij allochtone, geïsoleerde vrouwen thuis. Het gaat om vrouwen die om allerlei redenen moeilijk te mobiliseren zijn, die niet of nauwelijks Nederlands spreken en vaak ook nog analfabeet zijn. Het doel van deze lessen is voorbereiding op taallessen of andere activiteiten buitenshuis. Het lukt echter vaak niet om deze vrouwen de deur uit te krijgen: veel vrouwen blijven steken in het voortraject bij het ABC.

Ze gaan geen activiteiten buitenshuis doen en de activiteiten leiden niet echt tot participatie.


Ook bij andere organisaties en projecten die zich richten op vrouwen die niet of weinig maatschappelijk actief zijn is sprake van stagnatie. Vaak blijft een cursus, bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning, beperkt tot een eenmalige activiteit.


Het project De deur uit richt zich op deze groep moeilijk te bereiken vrouwen. In nauw overleg met het ABC en mede dankzij een subsidie van het Oranje Fonds, kon een assessment ontwikkeld worden. Dit assessment brengt de ontwikkeling en interesse van de doelgroep in kaart en mondt uit in een persoonlijk stappenplan. Om het breed toepasbaar te maken is het zowel ontwikkeld voor individuele (thuis)situaties als voor groepsbijeenkomsten.


Op 17 juni 2008 is het assessment op een overdrachtsconferentie in het auditorium van de Vrije Universiteit kosteloos beschikbaar gesteld aan iedereen die het gebruiken wil. Onder grote belangstelling opende de Rector Magnificus van de VU, Prof. Dr. L. Bouter, de conferentie. Een eerste exemplaar van de cd rom met al het materiaal  werd overhandigd aan Nezos Demirel, voorzitter van de Stichting PaFemme en eigenaresse van Topview BV, gespecialiseerd in diversiteitsvraagstukken rondom arbeidsmarkt, onderwijs en zorg.