Het assessment


Doel van het assessment

Het assessment heeft als doel om op een aantrekkelijke manier en met zo min mogelijk taalmiddelen een inventarisatie te maken van:

- wat een vrouw aan activiteiten doet
- welke andere activiteiten binnen haar mogelijkheden liggen

- wat haar belemmert om actiever te zijn
- wat ze wil doen (nu en in de toekomst)
- welke stappen nodig zijn om haar wensen te vervullen

Het assessment heeft ook een informerend en activerend doel: informeren over activiteiten en cursussen en de vrouw prikkelen om actiever te worden. Het uiteindelijke doel is haar een stap te laten zetten richting maatschappelijke participatie.


De deur uit kan worden ingezet in thuislessen of in groepsactiviteiten en kan ook richting geven aan activiteiten in empowerment- en ‘maatjes’-projecten. 


Het assessment kan naast het gewone materiaal van een taalles of een andere activiteit worden ingezet.


Ontwikkelingsassessment

In De deur uit is niet zozeer sprake van een meting maar van een inschatting, het is geen test. Het wordt ook niet op één bepaald moment afgenomen, maar de afname ervan kan uitgesmeerd worden over enkele weken of maanden. Op het moment dat er een heel klein beetje communicatie in het Nederlands mogelijk is, kan begonnen worden met afname ervan. Het zou een ontwikkelingsassessment genoemd kunnen worden, omdat de ontwikkeling van een vrouw geobserveerd wordt.

De deur uit brengt de ontwikkeling en interesse van een vrouw in kaart en mondt uit in een persoonlijk stappenplan.


Inhoud en structuur

Het assessment werkt van binnen naar buiten: via foto’s wordt de blik eerst binnenshuis en op de huidige leefsituatie van de vrouw gericht en daarna naar buiten. Er zijn in totaal drie trappen waarin geleidelijk meer taal gebruikt wordt. Aan elke trap worden minstens twee bijeenkomsten besteed.


Trap 1 - Nu - is een verkenning van de bestaande situatie van de vrouw: Wat vindt ze van die situaties? Wie is ze? Wat doet ze? Hoeveel tijd kost het? Wat vindt ze leuk? De begeleidster observeert haar houding, motivatie, gezondheid en in het geval dat ze analfabeet is ook haar motorische vaardigheden. Ook observeert ze de vorderingen in het Nederlands. Vanuit dit positieve begin, in een sfeer van veiligheid en vertrouwen, wordt een stap gezet naar de tweede trap.


Trap 2 - De deur uit - heeft als doel op korte termijn een concrete stap te zetten naar een activiteit. De begeleidster probeert haar met aantrekkelijke foto’s en folders enthousiast te maken voor laagdrempelige buurtactiviteiten zoals fietsles en koffiedrinken met andere vrouwen.


Trap 3 - Later - richt zich op de toekomst. Voor deze trap is meer taal nodig dan voor de vorige trappen. De vrouw wordt in twee of drie sessies geprikkeld om na te denken over haar toekomst op de langere termijn (5 jaar).


Het persoonlijk stappenplan vormt de afsluiting van het assessment. In dit stappenplan wordt een route uitgestippeld op basis van de persoonlijke situatie van de vrouw. Er kan sprake zijn van een nieuwe activiteit, maar er kunnen ook nog allerlei obstakels zijn die de vrouw belemmeren om naar een activiteit te gaan. De begeleidster noteert concrete adviezen en afspraken in dit plan.


Het materiaal voor de begeleidster bevat een logboek met observatieformulieren en gedetailleerde aanwijzingen bij elke trap voor de uitvoering van de opdrachten.