De makers

Het assessment De deur uit is ontwikkeld door de Afdeling Nederlands Tweede Taal van de VU (Afdeling NT2).

De Afdeling NT2 van de VU heeft een grote expertise op het terrein van onderwijs aan allochtonen. Sinds 1962 verzorgt zij taallessen voor inburgeraars en anderen die Nederlands willen leren. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor een groot aantal veelgebruikte leermiddelen zoals Breekijzer, IJsbreker, Code, Thuis en publiceerde de afdeling het Handboek Nederlands als Tweede Taal in de volwasseneneducatie. De missie van de afdeling is kwaliteitsverbetering van educatieve trajecten voor allochtonen. Door de relatie met de Universiteit is de Afdeling NT2 VU schakel tussen de praktijk en recente wetenschappelijke inzichten.

Projectleider/eindredacteur was Carola van der Voort, senior trainer/adviseur/ leermiddelenontwikkelaar verbonden aan deze afdeling.
Titia Boers en Gerrie Gastelaars, beide ervaren docenten en trainers/leermiddelenontwikkelaars van de Afdeling NT2, deden het vooronderzoek voor het assessment en ontwikkelden al het materiaal.

Merel Borgesius, gecertificeerd docent alfabetisering en NT2 van het ROC van Amsterdam en werkzaam als zelfstandig trainer/adviseur, was in de oriëntatiefase betrokken bij het project.


De foto’s in het materiaal voor de deelneemsters en het boekje bij de cd-rom zijn gemaakt door Lucy Coenen.


De vormgeving van de PDF’s is gedaan door Bert Brouwenstijn, hoofd tekenkamer van de Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Letteren.

Dennis Hogers verzorgde de layout van de cd-rom en bouwde de website.


Opdrachtgever van het project was het Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC). Deze vrijwilligersorganisatie verzorgt taallessen bij allochtone vrouwen thuis voor wie het (nog) niet mogelijk is lessen buiten de deur te volgen. Het ABC werft vrouwen die op een andere manier of door andere aanbieders niet geworven worden. Het aanbod van het ABC is vaak het eerste en enige contact met de ‘buitenwereld’ en opent de weg naar contact met de Nederlandse samenleving.

Voor het project was Miriam den Hollander, de coördinator van het ABC, contactpersoon.


Het project was mogelijk door een subsidie van het Oranjefonds, een van de grootste sociale fondsen in Nederland.

Het Oranje Fonds is in 2002 ontstaan toen het als cadeau van alle Nederlanders werd aangeboden aan de Prins van Oranje en Prinses Máxima ter gelegenheid van hun huwelijk. Zij zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.